РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРО ПРОЄКТ

Цей портал був задуманий ПРООН з головною метою - сприяти розумінню громадянами Луганської та Донецької областей можливостей, що є у них на разі, а також у перспективі, електронної участі в управлінні громадою з використанням сучасних цифрових технологій. При цьому переслідувалася низка конкретних завдань, обумовлених контекстом формування структур і процесів місцевого самоврядування. Одне із завдань полягало у виявленні існуючої інфраструктури, що дозволяє громадянам взаємодіяти з владою громад на демократичних принципах, і оцінці відповідних сервісів, що дозволяють громадянам здійснювати таку взаємодію.

Така оцінка була проведена на основі зібраних даних по сервісам електронного участі, представлених на веб-сайтах 19 громад (10 в Донецькій області та 9 в Луганській). Всього були задіяні 74 сервіси, відібрані відповідно до загальносвітової практики електронної участі. Інформація про вже наявні сервіси сама по собі є чинником, здатним стимулювати користування ними. Інформація про відсутні сервіси повинна стимулювати їх створення спільними зусиллями влади і громадян. У зв’язку з цим іншим завданням було роз’яснення змісту і методів електронної демократії, прийнятих в міжнародній практиці. Третє завдання було націлене на формулювання рекомендацій і стратегій розвитку електронного участі для кожної з громади, що брала участь в дослідженні, на найближчу і середньострокову перспективу. Четверте завдання полягало у створенні інтерактивної системи діагностики е-участі, націленої на залучення інших громад Донецької та Луганської областей в сприянні проведенню оцінки поточного стану та вироблення планів на перспективу. Особливістю пропонованої демонстраційної системи є надання можливості кожному громадянину і представникові влади здійснити таку діагностику і, таким чином, краще усвідомити суспільством можливості інструментів е-демократії в їхній взаємодії з владою, а останній краще зрозуміти проблематику залучення громадян до практики демократичного врядування. Створена інтерактивна система також дозволяє швидко знайти відповіді на ці запитання і пояснити ключові терміни. Результати вирішення вищевказаних завдань відображають не тільки особливості місцевого розвитку, а й представлені в більш широкому контексті проблематики електронної демократії з точки зору наявної світової практики.