РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

METEP: Інструмент оцінювання рівня е-партисипації для громадян

-

METEP_questions (1).png (119 KB)

Logo_big2.png (48 KB)

Що таке МЕТЕР-громада?


METEP-Громада є інтерактивною діагностичною системою оцінки громадянами можливостей участі в управлінні на рівні громади 1 . Система орієнтована на з'ясування думки громадян про досвід такого залучення, тобто як саме суспільство бачить свою роль в демократичному управління громадою, що опосередковано є оцінкою влади громади в цій області.

Для чого необхідна оцінка?

  • З'ясувати рівень знання і інтересу жителів громади до наявних майданчиків, каналів, інструментів і сервісів участі в управлінні, створених за допомогою цифрових інформаційно-комунікаційних технологій та оцінити їхню якість.

  • Через відповіді на конкретні питання поліпшити розуміння громадянським суспільством проблематики демократичної участі в управлінні громадою і, таким чином, мотивувати їх участь через використання вже наявних інструментів і сервісів комунікації та взаємодії в владою громади. 

  • Дати можливість владі громади краще зрозуміти сильні і слабкі сторони їх зусиль по залученню громадян до управління через нові технології і, таким чином, вести постійний моніторинг прогресу через систему як новий механізм зворотного зв'язку із суспільством.

Metep_wagy.png (666 KB)

shutterstock_1836695062.png (732 KB)

Хто може прийняти участь?

Системою зможе скористатися будь-який житель громади. Система дозволяє зводити всі дані воєдино, щоб оцінити громаду в цілому. Дуже важливо, щоб система використовувалася на регулярній основі для аналізу стану справ і виявлення важливих трендів

Крім того, МЕТЕР дає можливість порівнювати стан справ в різних громадах. Діагностика здійснюється автоматично і виводиться у вигляді візуальної графіки. За підсумками діагностики видаються рекомендації в залежності від рівня виявленого прогресу.

Можливості для навчання

Систему можна використовувати як допоміжний засіб навчання і тренінгу громадян і представників органів управління для кращого розуміння можливостей використання нових технологій в інтересах місцевої демократії. 

METEP_learn.png (615 KB)

shutterstock_1836695062.png (732 KB)

Принципи оцінювання

Оцінюються три основні форми присутності громади в онлайновому просторі:

  • в інтернеті через вебсайти, 

  • в соціальних медіа через сторінки в соцмережах, 

  • на мобільних платформах через сервіси месенджерів і чатів.

Оцінка включає питання по п'яти розділах:

розділ А з'ясовує обізнаність жителів про форми присутності громади в онлайновому просторі і виявлений інтерес до них.

розділ В цікавиться масштабами фактичного використання наявних інструментів комунікації і взаємодії влади громади з її жителями. 

розділ З запитує про якість інструментів комунікації та взаємодії.

розділ D націлений на розуміння обізнаності громадян про конкретні сервісах в рамках наявних інструментів комунікації та взаємодії.

розділ Е включає питання, що стосуються оцінки якості таких сервісів. 

Питання сформульовані у вигляді тверджень, на які слід відповісти Так чи Ні або дати оцінку за п'ятибальною шкалою оцінки

Діагностика та звітність

Діагностичні звіти формуються за багатьма параметрами оцінки. 

Колір характеризує тип прогресу, автоматично визначається відповідно до шкали вимірювання рівня поточного стану. Рівень обчислюється як відсоток набраних балів по відношенню до максимально можливої кількості балів за кожним параметром оцінки

Metep-Diagn.png (392 KB) 

Metep-recommend.png (358 KB)

Рекомендації

Система генерує рекомендації в текстовому вигляді за підсумками проведеної діагностики відповідно до певного алгоритму і сценаріїв розвитку.

Вказуються також сильні і слабкі сторони по кожному з параметрів.

 

.