РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

3.2 Стадії участі громадян в прийнятті рішень

Зміст

Участь громадян у врядуванні передбачає, перш за все, їх залучення до процесів прийняття рішень з ключових питань життя суспільства. При цьому виділяється п’ять стадій прийняття рішення владою:

  1. Участь громадян у формулюванні стратегічних цілей, завдань, принципів нових рішень, політики
  2. Участь громадян в аналізі ситуації, оцінці можливих сценаріїв
  3. Участь громадян у формулюванні робочого документа політики, стратегії, плану дій, механізму реалізації
  4. Участь громадян у реалізації прийнятої політики, плану дій
  5. Участь громадян в моніторингу і контролі реалізованої політики, плану дій

img4.1.jpg (64 KB)Малюнок 4. Участь громадян за стадіями ухвалення рішень

Участь громадян є критично важливим на всіх стадіях прийняття та реалізації рішень.