РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Особлива роль місцевих веб-сайтів

Зміст

Веб-сайти громад стали в останнє десятиліття основним джерелом інформування громадськості про життя громади так, як це бачиться з точки зору влади громад. Голос суспільства в цілому, включаючи рядових громадян, не завжди чути, а їхні інтереси представлені і враховані при розробці місцевої політики. Обговорення важливих рішень часто проводяться формально, ніж по суті, коли веб-сайт використовується для розміщення звітів про вже проведені обговорення, на яких, як видно зі звітів, громадськість практично не була присутня. Відсутня можливість перегляду документів і їхнього короткого змісту, написаного зрозумілою для звичайного громадянина небюрократичною мовою в інтернет-браузері без необхідності завантажувати самі документи що, як правило, є ознакою незручного і недружнього сервісу взаємодії. Можливість пошуку документів також рідко представлена ​​на веб-сайті, так само як відсутні особисті кабінети користувачів, де можна зберігати отриману інформацію і використовувати як точку доступу до адміністративних послуг, що вимагають ідентифікації. Дуже рідко представлені такі форми участі громадян, як опитування, що є завданням, яке технічно легко реалізовується. Разом з тим є популярними наявні на веб-сайті сервіси звернень - свого роду інтернет-приймальні, за допомогою яких громадяни можуть поставити запитання, надіслати скаргу, запросити інформацію, подати свою пропозицію. Значною мірою такі сервіси затребувані не тільки тому, що у суспільства накопичується багато питань з реальних проблем їхнього життя і простоти спрямування таких звернень через веб-сайт, але і в зв’язку з наявністю закону про звернення громадян, якого влада зобов’язана дотримуватися. Це говорить про важливість нормативного закріплення залучення громадян. Практично немає спеціальних розділів на веб-сайтах, які б пропонували інноваційні рішення та сервіси залучення молоді, яка вже в значній мірі знаходиться майже постійно в онлайн через соціальні мережі та месенджери. Останнім часом з’явилися популярні сервіси, наприклад, бюджети участі, реалізовані на національній платформі електронної демократії. 3 Наявність таких сервісів на інших платформах, появу яких слід всіляко вітати і заохочувати їхнє використання, не означає, що роль місцевого веб-сайту зменшиться. Навпаки, як свідчить світовий досвід, по-справжньому демократичне самоврядування вимагає підвищеної уваги саме до місцевого порядку розвитку, ресурсів і сервісів, які в силу своєї місцевої специфіки неможливо буде реалізувати централізовано. Але для цього сайти громад повинні трансформуватися з інструменту інформування, часто одностороннього, про діяльність влади громади в інструмент співпраці з суспільством, «свій» інструмент в очах громадян, не інструмент тільки влади. Зміст цієї книги націлений на стимулювання усвідомлення необхідності такої трансформації як з боку громадян, так і готовність влади співпрацювати з громадянами в здійсненні такої трансформації спільними зусиллями.

Стратегія такої трансформації повинна базуватися не тільки на розширенні функцій вже існуючого сайту громади за рахунок всебічної модернізації або створення абсолютно нового веб-сайту, але і через делегування таких повноважень громадянському суспільству на певних умовах. Це дозволило б безпосередньо залучити громадськість до створення нового ресурсу е-участі і довірити їй супровід (модерацію) нових сервісів або управління новим веб- сайтом е-демократії та відповідними сервісами в тісній координації з бізнес- процесами основного веб-сайту громади.