РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

3.4 Хто є учасником е-участі

Зміст

Демократичне врядування неможливо без рівноправного співробітництва між владою і суспільством. Це — основний принцип демократії в цілому і електронної демократії зокрема. При цьому мається на увазі, що суспільство представлено не тільки неурядовими організаціями та іншими громадськими об’єднаннями, за винятком політичних партій. Громадяни, як приватні особи, також є легітимними учасниками демократичного процесу, які мають свою думку з питань суспільного життя громади. Схематично, така співпраця проілюстрована нижче. 

img5.1.jpg (102 KB)Малюнок 5. Учасники, інструменти, процеси е-участі

Завдання полягає в організації певної екосистеми взаємодії, що включає низку взаємопов’язаних процесів залучення громадян через відповідні інструменти (веб-сервіси) в процеси прийняття рішень, з одного боку, і процесів, за допомогою яких громадяни самостійно формують свою думку щодо цих рішень і самої влади, з іншого боку. Така єдність демократичних процесів є запорукою ефективності співпраці влади і суспільства як рівноправних партнерів. Для цього влада повинна трансформувати свої внутрішні бізнес-процеси таким чином, щоб надати зручні інструменти участі для максимально ефективного використання внеску суспільства. Не рекомендується при створенні сервісів е-участі залишати традиційні управлінські практики незмінними.

Разом з тим, слід також ретельно продумувати яким чином цифрові технології можуть допомогти представити внесок громадян у такому вигляді, який буде найбільш оптимальним для використання владою в процесі прийняття рішень та був зрозумілим їй. Слід продумати такі сервіси, які б допомагали генерувати ідеї та ініціативи, обговорювати їх, виявляти як різноманітність точок зору, так і сприяти знаходженню спільних позицій, щоб процес прийняття рішень максимально враховував думки людей.

Останнє означає, що громадянам слід відповідально ставитися до взаємодії між собою за допомогою наявних сервісів і поважати весь спектр висловлюваних думок.