РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

3.5 Якими можуть бути інструменти е-участі

Зміст

Можна назвати чотири основних категорії інструментів (сервісів) е-участі, а саме:

  • е-Інформація — інструменти надання публічної інформації; як правило, носять односторонній характер, тобто спрямовані від влади до суспільства, коли від останнього не обов’язково очікується відповідна реакція.
  • е-Співробітництво — інструменти інтерактивної взаємодії з громадянами, коли від громадян, як користувачів, очікується відповідна реакція: наприклад, відсилання заповнених форм в режимі онлайн форм, призначених для запиту інформації, публічних послуг; подання пропозицій і скарг про роботу міських служб; використання технологій краудсорсингу для генерування ідей, думок.
  • е-Консультації — інструменти інтерактивних форм проведення громадських слухань, консультацій, діалогу; наприклад, консультації при підготовці проектів рішень, бюджетів участі і т.д.
  • е-Рішення — інструменти прямих форм участі громадян у виробленні та прийнятті рішень; як правило, здійснюється через голосування, в т.ч. рейтингове; набір таких засобів є обмеженим.

Ці інструменти є взаємопов’язаними і залежать один від одного. Як правило, інструменти е-Співробітництва, е-Консультацій та е-Рішення безпосередньо залежать від наявності відповідної інформації; так, неможливо проводити консультації, не маючи базової інформації про предмет обговорення. Малюнок 6 показує центральну роль інструментів інформаційного забезпечення.

img6.1jpg.jpg (45 KB)Малюнок 6. Піраміда інструментів е-участі

Кожен з інструментів е-участі включає набір відповідних сервісів, конкретний формат і зміст яких може відрізнятися в залежності від місцевих умов. Нові технології, що з’являються, такі як месенджери і чат-боти, можуть значно впливати як на підвищення якості самих сервісів, так і на поліпшення доступу до них.